PZHGP Oddział Staroź-Bielski, rok 2020.         
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 3                  
           ------------------------                  
        z lotu <\B>Nakło n/Notecią z dnia 30.08.20         
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:08:30.0 N 17:36:50.0 E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 10,15,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 158.981 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  10              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  539              
   5.Ilość konkursów.......................: 108              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1106.88            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  933.16            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,36,32             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,08,41             
   10.Sredni czas trwania konkursu..........:26 min. 44 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :Pochmurno                      
    w miejscu przylotu:Pochmurno                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Wszystkie wsadzone liczy się  5 konkursów                
    Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    <\B>Sekcja Bielsk - Cały Gołębnik Seria 5 [ 5]            
      Lot do MP w kat.A.                         
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 2 │ Sekcja Bielsk      │  10  │ 539  │ 108 │20.04│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  10  │ 539  │ 108 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------