Zarząd Bielsk

Adresy korespondencyjne

Opolski Jerzy – Prezes Sekcji Bielsk – 576 987 290

Szychułda Jarosław – Sekretarz Sekcji Bielsk – 514 283 887

Raczkowski Edward – Skarbnik Sekcji Bielsk – 604 771 110