Zarząd Staroźreby 2

Adresy korespondencyjne

Wolszczyński Stanisław – Prezes Sekcji Staroźreby – 693 173 670

Laur Józef – Sekretarz Sekcji Staroźreby – 730 220 622

Brzeziński Piotr – Skarbnik Sekcji Staroźreby – 509 184 131