Zarząd Staroźreby

Adresy korespondencyjne

Sławomir Bogucki – Prezes Sekcji Staroźreby – 664 676 492

Dawid Krajewski – Sekretarz Sekcji Staroźreby – 508 902 755

Sławomir Rozumek – Skarbnik Sekcji Staroźreby – 601 983 398